Clarinet

کلارینت (Clarinet)

کلارینت یکی از سازهای بادی قمیشی است که انواع حرفه‌ای‌اش معمولاً از چوب سیاه آفریقایی ساخته می‌شود. کلارینت یک قمیش، یک مجرای استوانه‌ای و یک سوراخ تقریباً استوانه ای دارد و از دسته سازهای انتقالی محسوب می‌شود. به کسی که این ساز را می‌نوازد، کلارینتیست گفته می‌شود.

Klezmer
آلبوم
Taksim Trio Taksim Trio
Yekta Hakan Polat - Rainy Turkey
آلبوم
Babak Yousefi - Love & Clarinet (2017)
آلبوم
آلبوم
Husnu-Senlendirici