فاگوت یا باسون (Bassoon)

باسون (Bassoon)

فاگوت (به آلمانی: Fagott) از سازهای بادی چوبی است که قمیش دوزبانه‌ای دارد. صدای این ساز در ناحیهٔ باس است. فاگوت را در کشورهای انگلیسی‌ زبان باسون (به انگلیسی: Bassoon) می‌خوانند.فاگوت (باسون) جزو سازهای بادی چوبی دوزبانه است.