بالالایکا (Balalaika)

بالالایکا (Balalaika)

ساز بالالایکا (Balalaika)، ساز زهی مضرابی و جز سازهای سنتی کشور روسیه است.بالالایکا سازی روسی است که از چوب ساخته می‌شود. بدنه این ساز معمولاً به شکل مثلث است و دسته بلندی دارد.سه سیم و گاه شش سیم دارد که در سه جفت مرتب می‌شوند.

Russia's Most Beautiful Tunes: The Stars of St. Petersburg