گیتار آکوستیک (Acoustic Guitar)

گیتار آکوستیک (Acoustic Guitar)

گیتارآکوستیک (Acoustic guitar) گیتاری است که وسیله‌ای جز بدنه آن صدای سیم‌ها را تقویت نمی‌کند، صدای سیم‌ها تنها در بدنهٔ چوبی توخالی آن تقویت می‌شود و به گوش می‌رسد. این نوع از گیتار معمولاً شش سیم فلزی دارند که ضخامت آن‌ها از زیرترین سیم تا بم‌ترین سیم به‌طور معمول بین ۱۳ تا ۵۶ هزارم اینچ می‌باشد.

Joseph Sullinger (They Long to Be) Close to You
تک آهنگ
Masaaki Kishibe Good Time Charlie's Got The Blues
تک آهنگ
Masaaki Kishibe Heart Strings
Agustin Amigo Something Good
Camille Nelson Acoustic Christmas
Chris Mercer Relaxing Acoustic Guitar
The Field Tapes Morning Texture
Czarina Frost Highline
Realizer Collide The Scope
Tommy Berre From This Place
Realizer Sereff
Realizer Cambium
Realizer, A.B. Chediski Illusions
Czarina Frost
Audiomachine - Nomad
Woodworks Vol. 1
Jack Jezzro Acoustic Jazz Guitar
William Tyler Goes West
relax
آلبوم
Michelle Qureshi Sage
Camille Nelson Our Lullaby
Camille Nelson A Child's Prayer