گارمون (Garmon)

ساز قارمان (گارمون)

ساز قارمان (گارمون) هم‌خانواده با آکوردئون که از سازهای مهم روسیه و قفقاز می‌باشد. استفاده از آلت موسیقی قارمان در بین مردم روس، مردم آذری، مردم چچن، تاتارها و چرکس‌ها رایج است. قارمان نقش مهمی در موسیقی آذربایجانی دارد، در مراسم، جشنواره و عروسی‌های ایرانیان آذری مخصوصاً در نواحی روستایی و عشایری کاربرد دارد.

Rahman Asadollahi Lezgi
Rahim Shahriary - Galmadin (2000)
آلبوم
Rahim Shahriary - Galmadin