ورلد موزیک (World)

موسیقی ملل (World Music)

موسیقی ملل (World music‎) یا ورلد میوزیک مجموعه سبک ‌های گوناگونی از موسیقی جهان شامل انواع موسیقی‌ های فولکلور، بومی، سنتی، نوسنت‌گرا و تلفیقی است.صطلاح موسیقی ملل از دهه ۱۹۸۰ برای اشاره به انواع موسیقی‌های محلی غیرغربی به‌کار رفت و در بازارهای موسیقی فراگیر شد.

Hussein Mohamed Aly - Takaseem El Oud
Jeff Steinberg - Romance In Tuscany
آلبوم
Daniyal Azimi - Eyaq Izin Yoxdur (2018)
Sinem Irmak - Şevk (2018)
Sabor Mexico
Sound of Istanbul, Vol. 1 Ömer Faruk Tekbilek
Italian Dinner Party
I Love Greece Vol. 2
Azerbaijan Traditional Music
Babak Radmanesh - Anthology of Persian, Azerbaijani & Kurdish Folklore
30 Favorite Bluegrass Instrumentals
I Love Greece Vol. 1: Archodorebetika
آلبوم
Le Trio Joubran - The Long March
Al Lethbridge - Mediterraneo
Oud Bazaar 1
Hang Massive - Luminous Emptiness
Khyam Allami - Resonance/Dissonance
Fairuziyat: Instrumental Tribute to Fairuz
Oud Lounge: Cairo Steps
Jack Jezzro - Romance In Venice
Jack Jezzro - Caffé Italiano
Omar Bashir - Discography
Oriental Flavours Quartet