ورلد موزیک (World)

موسیقی ملل (World Music)

موسیقی ملل (World music‎) یا ورلد میوزیک مجموعه سبک ‌های گوناگونی از موسیقی جهان شامل انواع موسیقی‌ های فولکلور، بومی، سنتی، نوسنت‌گرا و تلفیقی است.صطلاح موسیقی ملل از دهه ۱۹۸۰ برای اشاره به انواع موسیقی‌های محلی غیرغربی به‌کار رفت و در بازارهای موسیقی فراگیر شد.

Argishty Duduk: Chrysanthemums Have Faded Long Ago
تک آهنگ
Anar Yusub Field
Taksim Trio Naz Barı
Piris Eliyahu Sharkiya
Akram El Sharkawy Kahramana
Music from Argentina: Tangos & Folk Music
Coşkun Karademir Öz
Famous Fados on Portuguese Guitar
French Café: French Dinner Music Favorites - Music of France
Tehran
Aytaç Dogan Kanun Resitali 2 (Live)
The Art of the Oud
World Music. Armenian Folk Music of Argishty (Duduk)
تک آهنگ
Blaer Yellow
Nava Tapestry
Didem Başar Levantine Rhapsody
آلبوم
The Yoshida Brothers
آلبوم
Argishty Armenian Duduk: 10
Argishty Armenian Duduk: Spring for Three
Betrayal of a Sacred Sunflower