ورلد موزیک (World)

موسیقی ملل (World Music)

موسیقی ملل (World music‎) یا ورلد میوزیک مجموعه سبک ‌های گوناگونی از موسیقی جهان شامل انواع موسیقی‌ های فولکلور، بومی، سنتی، نوسنت‌گرا و تلفیقی است.صطلاح موسیقی ملل از دهه ۱۹۸۰ برای اشاره به انواع موسیقی‌های محلی غیرغربی به‌کار رفت و در بازارهای موسیقی فراگیر شد.

Alihan Samedov Batman konseri-2
آلبوم
Argishty Duduk: Chrysanthemums Have Faded Long Ago
تک آهنگ
Anar Yusub Field
Taksim Trio Naz Barı
Piris Eliyahu Sharkiya
Akram El Sharkawy Kahramana
Music from Argentina: Tangos & Folk Music
Coşkun Karademir Öz
Famous Fados on Portuguese Guitar
French Café: French Dinner Music Favorites - Music of France
Tehran
Aytaç Dogan Kanun Resitali 2 (Live)
The Art of the Oud
World Music. Armenian Folk Music of Argishty (Duduk)
تک آهنگ
Blaer Yellow
Didem Başar Levantine Rhapsody
آلبوم