نئو کلاسیک (NeoClassical)

نئوکلاسیک (Neoclassical)

موسیقی نئوکلاسیک یا نئوکلاسیسیس گرایشی در موسیقی قرن بیستم بود که در فاصلهٔ بین دو جنگ جهانی در واکنش به لجام‌گسیختگی ساختاریِ موسیقی رمانتیکِ متأخر، میان گروهی از موسیقی‌دانان به وجود آمد و بر آن بود تا موسیقی را به مؤلفه‌های اصیلِ دورهٔ کلاسیک، مانند نظم و انسجام، تعادل، وضوح، ایجاز، و خودداری عاطفی بازگردانَد.

Ólafur Arnalds Happiness Does Not Wait
تک آهنگ
Hamidreza Khosravi Waking from a Dream into a Nightmare
فروش
Mattia Turzo Lost & Found III
آلبوم
Adrián Berenguer Immaterial
آلبوم
Frances Shelley Songs of Possibility
آلبوم
Philip G Anderson Figment
آلبوم
Erland Cooper Holm
آلبوم
Joep Beving Sleeping Lotus
آلبوم