نئو کلاسیک (NeoClassical)

نئوکلاسیک (Neoclassical)

موسیقی نئوکلاسیک یا نئوکلاسیسیس گرایشی در موسیقی قرن بیستم بود که در فاصلهٔ بین دو جنگ جهانی در واکنش به لجام‌گسیختگی ساختاریِ موسیقی رمانتیکِ متأخر، میان گروهی از موسیقی‌دانان به وجود آمد و بر آن بود تا موسیقی را به مؤلفه‌های اصیلِ دورهٔ کلاسیک، مانند نظم و انسجام، تعادل، وضوح، ایجاز، و خودداری عاطفی بازگردانَد.

Christopher Galovan, Ardie Son 2020 Reworked
آلبوم
Kevin Graham Cypress Letters
آلبوم
Aija Alsina Creation
آلبوم
Ólafur Arnalds Raddir
تک آهنگ
Dexter Britain Dance of the Sugar Rum Fairy
تک آهنگ
Evgeny Grinko Orange Marmalade
آلبوم
Peter Cavallo Human Frailty
آلبوم
Raffaele Grimaldi icon song/s
آلبوم
Carlos Hof When All The Warmth Leaves Us
تک آهنگ
Bruno Sanfilippo Tangible
آلبوم
Ólafur Arnalds Happiness Does Not Wait
تک آهنگ