نئو کلاسیک (NeoClassical)

نئوکلاسیک (Neoclassical)

موسیقی نئوکلاسیک یا نئوکلاسیسیس گرایشی در موسیقی قرن بیستم بود که در فاصلهٔ بین دو جنگ جهانی در واکنش به لجام‌گسیختگی ساختاریِ موسیقی رمانتیکِ متأخر، میان گروهی از موسیقی‌دانان به وجود آمد و بر آن بود تا موسیقی را به مؤلفه‌های اصیلِ دورهٔ کلاسیک، مانند نظم و انسجام، تعادل، وضوح، ایجاز، و خودداری عاطفی بازگردانَد.

Hior Chronik Along the path
آلبوم
Fabrizio Paterlini LifeBlood
آلبوم
Sebastian Zawadzki Out of the Night That Covers Me
تک آهنگ
The Best Of Fabrizio Paterlini (Playlist)
پلی لیست
Sarah Neufeld With Love And Blindness
تک آهنگ
Mattia Vlad Morleo Dissolve
آلبوم