موسیقی هندوستان (Hindustani Music)

موسیقی هندوستان (Hindustani Music)

موسیقی هندوستان (Hindustani Music) یکی از سبک های کلاسیک و سنتی هندی و از شمال هندوستان است که در آن موسیقی سنتی و اصیل هندی با ساز هایی همچون سارود را خواهید شنید.

Rakesh Chaurasia Melodies at Dusk
Chinmaya Dunster Mindfulness