کمدی (Comedy)

کمدی (Comedy)

موسیقی کمدی نوعی از موسیقی است که کمدی یا شوخی است، و انواع سبک‌های موسیقی را دربرمی‌گیرد. انواع محبوب موسیقی کمدی، موسیقی تقلیدی، ترانه‌های بدیع، راک کمدی و هیپ‌هاپ کمدی هستند.

Gothic Storm Orchestral Romp!
AShamaluevMusic Comedy
Happy Feet: Happy, Clappy, Fun & Playful
آلبوم
Songs To Your Eyes Vintage Comedy
آلبوم
Hollywood Buzz Music Pie in the Sky
آلبوم