چیل هاپ (Chillhop)

چیل هاپ (Chillhop)

موسیقی سبک چیل هاپ (Chillhop) زیر سبک از سبک موسیقی چیل اوت و از خانواده ی سبک های داون تمپو و لو فای است که نسخه ی آرم و ضرب آهنگ های بسیار پایین از موسیقی هیپ هاپ و رپ جاز می باشد.

Chillhop Music - Chillhop Essentials Winter 2021
آلبوم
Sleepy Fish Like the Sky, or Something Else
آلبوم
anybodyy, Delayde - Inside a Saltwater Room
آلبوم
Chillhop Essentials Fall 2021
آلبوم
Misha, Jussi Halme Bliss (A Felicidade)
آلبوم
Chillhop Essentials Summer 2021
آلبوم
Pueblo Vista Latenite Joints 015
آلبوم
Chillhop Timezones vol.2 – Nostalgia
آلبوم
Chillhop Timezones vol.1 – Saudades do Tempo
آلبوم
sitting duck Wonderland Chapter II
آلبوم