چیل هاپ (Chillhop)

چیل هاپ (Chillhop)

موسیقی سبک چیل هاپ (Chillhop) زیر سبک از سبک موسیقی چیل اوت و از خانواده ی سبک های داون تمپو و لو فای است که نسخه ی آرم و ضرب آهنگ های بسیار پایین از موسیقی هیپ هاپ و رپ جاز می باشد.

sitting duck Wonderland Chapter II
آلبوم
Endless Sunday Vol. 2
آلبوم
Endless Sunday Vol. 1
آلبوم
Tophat Panda The Legend Of Shirokuro
آلبوم
Chillhop Essentials Spring 2021
آلبوم
Dillan Witherow Before Sunrise
آلبوم
Tibeauthetraveler Motions
آلبوم
Project AER Growth Patterns
آلبوم
Yasumu Until Forever
آلبوم