چیل هاپ (Chillhop)

چیل هاپ (Chillhop)

موسیقی چیل هاپ (Chillhop) زیر سبک از سبک موسیقی چیل اوت و از خانواده ی سبک های داون تمپو و لو-فای است که نسخه ی آرم و ضرب آهنگ های بسیار پایین از موسیقی هیپ هاپ و رپ جاز می باشد.

The Best Of Cloudchord (Playlist)
پلی لیست
Leavv Tales of a Flowing Forest
آلبوم
آلبوم
Sleepy Fish Everything Fades to Blue
آلبوم
Chillhop Yearmix 2020
آلبوم
The Field Tapes Loving Someone You Lost
آلبوم