ویچیزل

ویچیزل (Wychazel)

ویچیزل (Wychazel) نام هنری یا پروژه موسیقی از کریس گرین (Chris Green) آهنگساز مستقل از کشور انلگلستان هست که در سبک نیو ایج فعالیت میکند.از جمله ساز هایی که او به آن ها مسلط است سازهای مختلفی از جمله گیتار ، صفحه کلید ، ماندولین ، فلوت بومی آمریکا و ساز های کوبه ای است و او همچنین در 37 آلبوم با مدوین گودال (Medwyn Goodall) همکاری داشته است.

Wychazel Tao: A Path of Peace
Wychazel A Sense of Hope
Wychazel On Pagan Shores