پروژه امواج صدا (Wave Of Sound)

پروژه امواج صدا (Wave Of Sound)

پروژه امواج صدا (Wave Of Sound) کاری انفرادی از آندور چچی (Andor Csecsi) از کشور مجارستان است.این پروژه موسیقی کار خود را از سال 2013 آغاز کرد و آثار موسیقیایی در سبک های کلاسیک و مدرن کلاسیک با فضایی احساسی، عمیق و تامل بر انگیزی را خلق می کند که برگرفته از تجربیات شخصی هنرمند، زندگی روزمره و زیبایی های طبیعت است.

Wave Of Sound Echoes
آلبوم