پروژه موسیقی Tsode

پروژه موسیقی Tsode

پروژه موسیقی TSODE تحت تأثیر هنرمندانی چون مایک اولدفیلد ، شیلر ، انیگما ، ژان میشل جار ، عنیا ، وانژلیس و غیره است. موسیقی این پروژه از سبک بسیار شخصی برخوردار است و در نتیجه ژانرهایی مانند Ambient، Chill Out، New Age، Downtempo، Worldbeat را شامل میشود.

Tsode Good Vibes
The Quiet Music, the Sonorous Loneliness