ترن سیورسن

ترن سیورسن (Tron Syversen)

ترون سيورسن نوازنده پيانوي جاز است با تركيب اين سبك با موسيقي ملوديك فولكلور نروژي و بديهه نوازيهاي خودش موفق شده به سبكي برسد كه به شكل منحصر به فردي تحريك كننده و در عين حال شفا دهنده است. تركيب موسيقي خاصش با صداي فرشته گونه همسرش الين لوكن باعث شده كه كارهايش در سرتاسر كشورهاي اسكانديناوي مورد استفاده درمان كنندگان روحي قرار بگيرد.تمپوي كند و ملودي زيباي ترون كارهاي او را براي استفاده در چشمه آب داغ و ماساژ درماني ايده آل كرده است. درمانگر روحي معروف كريستينا هيلمشتاد گفته است كه موسيقي ترون روح و تنش را جلا ميدهد وقتي كه او مشغول درمان است و به موسيقي او گوش ميدهد. گوش دادن به سي دي هاي پيانوي ترون و همچنين كارهاي سمفونيكش باعث تمركز بيشتر و مديتيشن عميقتر و خواب راحتتر ميشود.