The Haiku Project

پروژه هایکو (The Haiku Project)

پروژه ی هایکو نامی ژاپنی است که هنریک هیتوبل (Henrik Hytteballe) آهنگساز دانمارکی برای پروژی خود انتخاب کرده است و آثار را که او با این پروژه خلق میکنند بسیار برای مدیتیشن، آرامش ذهن و روح مناسب است.استفاده از ساز های موسیقی همچون گیتار،ویلون و ترکیب آن ها با ابزار های موسیقی الکترونیک باعث خلق این آثار می شوند

The Haiku Project Gratitude
The Haiku Project - Life