پروژه موسیقی The Echelon Effect

پروژه موسیقی The Echelon Effect

پروژه موسیقی The Echelon Effect از دیوید والترز (David Walters) است که در سبک پست راک و امبینت فعالیت میکند.

The Echelon Effect Goodbye My Friend