استوارت دادلی (Stewart Dudley)

استوارت دادلی (Stewart Dudley)

استوارت دادلی (Stewart Dudley) متولد شهر لندن است و در سن ٦ سالگي وقتي والدينش ديدند كه ميتواند آهنگ بنويسد او را روانه كلاس پيانو كلاسيك كردند. استوارت به ياد مياورد كه آنروزها بيشترين انگيزه اش براي رفتن به كلاس رنگ آميزي يك صفحه موسيقي و سپس نواختن نتهاي آن بهمراه خوردن شكلات شيري بوده است. اولين باري كه استوارت در مسابقه پيانو شركت كرد تنها ٩ سال داشت و به ياد ميآورد كه در حين نواختن دچار استرس شديدي شد بطوري كه نتها را تا چند دقيقه فراموش كرده بود. ولي پس از چند دقيقه تمركزش را بدست آورد و مسابقه را برد.