ROARY

روری (ROARY)

روری (ROARY) تهیه کننده ، آهنگساز و برنامه نویس مستقر در نشویل است. موسیقی های بی کلام او این باور را کشف می کنند که موسیقی الکترونیکی می تواند روح داشته باشد و داستانی را روایت کند. بافت های صوتی ، ضربان های عمدی و طراحی صدای بی نظیر خطوطی را که باعث جدا شدن آلی و مصنوعی می شود ، محو می کند. موسیقی رواری با احساس انرژی ، جریان و هدف هدایت می شود.

ROARY Lighthouse
ROARY Shelter
ROARY Overlook
ROARY Heaven Down
ROARY VI
ROARY, Lost Terra Spectra
ROARY Being
ROARY Trace