برادران رحبانی (Rahbani Brothers)

برادران رحبانی (Rahbani Brothers)

برادران رحبانی متشکل از دو نفر با نام های عاصی رحبانی و منصور رحبانی؛ آهنگساز، موسیقیدان، ترانه‌سرا، نویسنده، و نمایشنامه‌نویسان اهل لبنان بودند. آنها برای آثار خود به همراه خوانندهٔ لبنانی، فیروز مشهور هستند.

Rahbani Brothers Fairuziat (Belly Dance)