گروه نورویک (Noorvik)

گروه نورویک (Noorvik)

گروه نورویک (Noorvik) یک گروه موسیقی از کشور آلمان است که در سبک موسیقی پست راک و راک فعالیت میکند.

Noorvik Omission
Noorvik - Noorvik (2018)