پروژه موسیقی نواین

پروژه موسیقی نواین (Nevain)

پروژه موسیقی نواین (Nevain) یک باند موسیقی تک نفره است که توسط یوری جفری (Uri Jeffrey) در سال 2012 ایجاد شده و آلبوم های موسیقی در سبک راک، راک خشن ساخته و منتشر می کند.

Nevain Hidden