Misha Mishenko

میشا میشنکو (Misha Mishenko)

میشا میشنکو (Misha Mishenko) آهنگساز و پیانیست از کشور روسیه است و سبک نئوکلاسیک، امبینت و نیو ایج و با صداهای محیط بصورت بدون کلام آثارش به گوش می رسد. موسیقی او آمیخته با رویاهایست که او از سرزمین های شمال همچون ایسلند دارد . ملودی هایی لطیف همچون نسیم آرام و همچون باران آرامش بخش که با پیانو نواخته می شوند و هر شنونده ای را با مفاهیمی عمیقی که در قالب نت ها بیان می کنند، مجذوب خود می سازند.

Misha Mishenko Aura - Sound of Migraine
Misha Mishenko Spirit
Misha Mishenko Kokkoro
Misha Mishenko - Metanoia