مایکل بارنبویم (Michael Barenboim)

مایکل بارنبویم (Michael Barenboim)

Michael Barenboim, Daniel Barenboim Debussy: Fantaisie, Violin Sonata, Cello Sonata, La mer
آلبوم