مارتین چرنی (Martin Czerny)

مارتین چرنی (Martin Czerny)

مارتین چرنی (Martin Czerny) آهنگساز اهل جمهوری چک و نوازنده ی ساز پیانو و ویولنسل است و به خلق آثار احساسی و گاها دارک موزیک و غمگین در سبک های نیو ایج و ارکسترال مشغول به فعالیت به صورت مستقل می باشد.

Martin Czerny Coffee Break
Martin Czerny Into the Woods
Sad Cello & Piano Collection V
آلبوم
Martin Czerny Star in the Sky
Martin Czerny Sad Cello & Piano Collection IV
آلبوم
Martin Czerny One Last Look Into Your Eyes
تک آهنگ
Martin Czerny One Question. Why
آلبوم
Martin Czerny Unloved
Martin Czerny In a Bar
Martin Czerny Piano Collection II
Martin Czerny My Old Self I
Martin Czerny Katell
Martin Czerny Piano Covers I
Martin Czerny Sad Cello & Piano Collection III
آلبوم
Martin Czerny The Hole
Martin Czerny Boat of Dreams
Martin Czerny One and Only