مارتین چرنی (Martin Czerny)

مارتین چرنی (Martin Czerny)

مارتین چرنی (Martin Czerny) آهنگساز اهل جمهوری چک و نوازنده ی ساز پیانو و ویولنسل است و به خلق آثار احساسی و گاها دارک موزیک و غمگین در سبک های نیو ایج و ارکسترال مشغول به فعالیت به صورت مستقل می باشد.

Martin Czerny Sad Cello & Piano X
آلبوم
Martin Czerny Sad Cello & Piano IX
آلبوم
Martin Czerny Raindrops Falling From My Eyes
تک آهنگ
Martin Czerny Sad Cello & Piano Viii
آلبوم
Martin Czerny Sunday Mornings III
آلبوم
Martin Czerny Sunday Mornings I
Martin Czerny Sad Cello & Piano VII
آلبوم
Martin Czerny Sleep With the Moon
آلبوم
Martin Czerny Sad Cello & Piano VI
آلبوم
Martin Czerny Coffee Break
Martin Czerny Into the Woods
Sad Cello & Piano Collection V
آلبوم
Martin Czerny Star in the Sky
Martin Czerny Sad Cello & Piano Collection IV
آلبوم
Martin Czerny One Last Look Into Your Eyes
تک آهنگ
Martin Czerny One Question. Why
آلبوم