Le Trio Joubran

گروه جبران تریو (Le Trio Joubran)

گروه سه‌ نوازی جبران (Le Trio Joubran) در جهان عرب ثلاثی جبران و در جهان غرب تریو جبران خوانده می‌شود، یک گروه موسیقی سه‌ نفره در سبک عربی است که در سال ۲۰۰۴ در ناصره فلسطین شکل گرفت. در موسیقی این گروه رگه‌ هایی از فلامنکو و جاز وجود دارد.این گروه از سه برادر به نام‌ های سمیر، و سام و عدنان تشکیل‌ شده که هر سه در نواختن عود استاد هستند. یوسف هبیش به عنوان نوازنده پرکاشن در برخی از اجراها گروه را همراهی می‌کند. برادران جبران از مسیحیان فلسطین هستند.

Le Trio Joubran - The Long March
Le Trio Joubran - Discography