لورنس ایپسوم (Laurence Ipsum)

لورنس ایپسوم (Laurence Ipsum)

لورنس ایپسوم (Laurence Ipsum) پیانیست و آهنگساز از شهر برلین آلمان است که در سبک مدرن کلاسیک و امبینت فعالیت میکند.

Laurence Ipsum Dusk
آلبوم
Laurence Ipsum Not Dark Yet
Laurence Ipsum Day
Laurence Ipsum Rising
Laurence Ipsum Day
Laurence Ipsum Dawn