جان دوان (John Doan)

جان دوان (John Doan)

گيتاريس معروف جان دوان استاد عود دوران رنسانس، گيتار كلاسيك و مدرن ميباشد. آلت موسيقي معروف او يك گيتار-چنگ با ٢٠ سيم است كه در اصل متعلق به اةاخر قرن ١٩ در اروپا و آمريكا ميباشد.دوان نواختن گيتار را از ١١سالگي در ونيز كاليفرنيا آغاز كرد. با توجه به مكاني كه در آن بزرگ شده بود،در ابتدا موسيقي مورد علاقه اش مربوط به موج سواري بود. وي سپس به گيتار كلاسيك روي آورد و از موسسه “كال نورتريج” مدرك گرفت. پس از رفتن به اورگان وي در دانشگاه آن ايالت مدرك فوق ليسانس گرفت و در هيات علمي آن مشغول به كار شد. آموزش در زمينه موسيقي باروك و عود دوران رنسانس در هلند وي را براي نواختن گيتار-چنگ آماده كرد.ساز موسيقي دوان داراي ٦ سيم استانداردگيتار فرت شده، ٦ سيم باس بدون فرت و ٨ سيم بدون فرت با حفظ صداي بالا ميباشد. با توجه به روي اوج آمدن مجدد موسيقي كلتيك(ريشه اسكاتلندي) جاي تعجب است كه تعداد معدودي از نوازندگان به اين آلت موسيقي بسيار جالب رو آورده اند.