جون سو یون (Jeon Su Yeon)

جون سو یون (Jeon Su Yeon)

جون سو یون پیانیست و معلم پیانوی اهل کشور کره جنوبی است که آثار موسیقی او در سبک نیو ایج منتشر میشوند.آلبوم Sentimental Green این هنرمند یکی از محبوب ترین آثار او به شمار می رود.

Jeon Su Yeon The Sea With Forest
آلبوم
Jeon Su Yeon Where The Fragrance Stayed
Jeon Su Yeon Fine Day
Jeon Su Yeon A Swaying Moon
Jeon Su Yeon A Star You And Me
Jeon Su Yeon The Breeze With Flowers
Jeon Su Yeon Cat Forest
Jeon Su Yeon The River
Jeon Su Yeon Picnic
Jeon Su Yeon The Breeze at Dawn
Jeon Su Yeon A Forest Home
Jeon Su Yeon Stars On The Hill
Jeon Su Yeon The Night The Sun Falls Asleep
Jeon Su Yeon A Cute Kitty Strolling
Jeon Su Yeon Daddy-Long-Legs's Umbrella
Jeon Su Yeon Perhaps Love
Jeon Su Yeon Flower Chicken
Jeon Su Yeon Sentimental Green
Jeon Su Yeon - Spring Breeze (2016)