Jack Jezzro

جک جزرو (Jack Jezzro)

جک جزرو در سال 1957 و در شهر ویرجینیای غربی از ایالات متحده ی امریکا متولد شده است.او یکی از آهنگسازان و موزیسین موفقیست که سابقه ی طولانی موفق در استدیو موسیقی دارد و به عنوان یک نوانزده ی تمام کامل ساز های گیتار با هنمندان مختلفی در استدیو به ضبط آثار مختلف موسیقی پرداخته است.

Jack Jezzro The Christmas Dance
Phillip Keveren Jack Jezzro The Skye Boat Song
Someday My Prince Will Come David Davidson Jack Jezzro Jack Jezzro, David Davidson
تک آهنگ
Jack Jezzro, David Davidson Emily
Jack Jezzro Moonlight in Vermont
Jack Jezzro, David Davidson Misty
Jack Jezzro, David Davidson Georgia on My Mind
Jack Jezzro The Times They Are A-Changin'
Jack Jezzro Blame It on My Youth
Jack Jezzro Acoustic Jazz Guitar
Cocktail Party Bossa Nova Jack Jezzro
جک جزرو (Jack Jezzro)
Jack Jezzro Christmas Italiano
Italian Dinner Party
Jack Jezzro - Romance In Rio
آلبوم
Jack Jezzro - Romance In Venice
Jack Jezzro - Caffé Italiano