بالاژ هاواشی (Balázs Havasi)

بالاژ هاواشی (Balázs Havasi)

بالاژ هاواشی با نام هنری هواشی (Havasi) پیانیست و آهنگساز موفق مجارستانی است که در سبک نیو ایج و کلاسیک فعالیت میکند.

TOP 40 Songs Havasi (Selected BY SONGSARA.NET)
Havasi Rebirth
HAVASI - Lover of the Sun
Havasi - Pure Piano Vol
HAVASI - Abelle (Official Concert Video)