جرج فردریک هندل (George Frideric Handel)

جرج فردریک هندل (George Frideric Handel)

جرج فردریک هندل (George Frideric Handel) آهنگساز آلمانی تبار و انگلیسی متعلق به اواخر دوره باروک بود که عمده معروفیتش بخاطر اپراها، ارتوریوهایش و کنسرتوهای ارگ بجا مانده از اوست

Handel: The Essentials
Various Artists - Handel (The Very Best Of)
آلبوم