George Davidson

جورج دیویدسون (George Davidson)

علاقه جورج ديويدسون به پيانو از اواخر دهه ٧٠ زماني كه در جزيره گروئنسي در فرانسه پسر بچه اي بيش نبود آغاز شد. اين علاقه در سالهاي آتي ادامه يافت تا جايي كه ديويدسون در سن ١٧ سالگي به نوازندگي حرفه اي در گراند كيمن مشغول شد.طرفداران اين هنرمند بزرگ هميشه از روش اكسپرشنيستي كه ديويدسون در كارهايش به كار ميبرد لذت برده اند. به درخواست همين طرفداران بود كه ديويدسون در سال ٩٣ دست به توليد اولين آلبوم خود زد. اين آلبوم شامل كارهاي برجسته او مانند “قصيده اي براي آدلين”، “خاطراتي از CATS” و “تمام چيزي كه ازت ميخوام” بود.اولين آلبوم او با چنان استقبالي روبرو شد كه پس از آن جورج هر سال يك آلبوم روانه بازار كرد. از ميان افتخارات جورج ديويدسون نواختن موسيقي براي فرماندار جزاير كيمن و نواختن براي مشاهير ديگر ميباشد. وي همچنين در آمريكا، كانادا و اروپا تورهاي مختلفي برگذار كرده است.