فراستودیو چمبرسانیک (Frostudio Chambersonic)

فراستودیو چمبرسانیک (Frostudio Chambersonic)

فراستودیو چمبرسانیک (Frostudio Chambersonic) شرکت تولید کننده موسیقی توسط راشاد دوانتارا (Rasyad Dewantara) در سال 2019 ایجاد شد.این لیبل در اندونزی و انگلستان مستقر است و آثاری موسیقیایی در سبک های تریلر و حماسی خلق می کند.

Frostudio Chambersonic Interregnum
آلبوم
Frostudio Chambersonic Epic Gold
آلبوم
Frostudio Chambersonic Majestic Flight
تک آهنگ
Frostudio Chambersonic Fallen Adrestia
تک آهنگ
Frostudio Chambersonic Agnarr and Iduna
تک آهنگ
Frostudio Chambersonic The Fifth Spirit Overture
تک آهنگ
آلبوم
Frostudio Chambersonic Epic Cover Session
آلبوم