دین اونسون (Dean Evenson)

دین اونسون (Dean Evenson)

دین اونسون آهنگساز سبک موسیقی نیو ایج (New Age) و نوازنده ی ساز های مختلفی همچون فلوت، ساز های کوبه ایی ، سینت سایزر و کیبورد.آثار این هنرمند عموما با ترکیب موسیقی طبیعت و موسیقی بومی امریکایی فضایی در سبک امبینت، نیو ایج و سرخپوستی دارد. همسر او نیز دادلی اونسون نوازنده ی ساز چنگ است که با او همکاری موسیقایی دارد.

Dean Evenson Peace Through Music (40th Anniversary Collection)