گروه شهر آفتاب (City of the Sun)

گروه شهر آفتاب (City of the Sun)

گروه موسیقی شهر آفتاب (City of the Sun) یک گروه سه نفر امریکایی در سبک آکوستیک پست راک از شهر نیویورگ می باشند.آثاری که این گروه خلق میکنند در سبک های پست راک، جاز، ایندی راک، فلامنکو، و جیپسی را شامل میشوند.این گروه کار خود را از سال 2011 آغاز کردند.

City of the Sun City of the Sun
آلبوم
City of the Sun The Last Day
City of the Sun Under The Same Sky
آلبوم
City of the Sun Ventura
تک آهنگ
City of the Sun To the Sun and All the Cities in Between