چمراس ساوتپورن (Chamras Saewataporn)

چمراس ساوتپورن (Chamras Saewataporn)

چمراس ساوتپورن پیانیست و آهنگساز کشور تایلند است.

Chamras Saewataporn Piano on the Beach