بلک ایتر (Black Ether)

پروژه موسیقی بلک ایتر (Black Ether)

بلک ایتر (Black Ether) پروژه موسیقی از جولیان جی ریورا (Julian JayRivera) و همراهی جولیان جی ریورا (Brian Goodwill, Jr.) از شهر نیویورگ امریکا می باشند که در سبک موسیقی امبینت، انیگماتیک و سبک ethereal فعالیت میکند.

Black Ether
Black Ether LifeSong