پروژه موسیقی آنهیدیما (Anhidema)

پروژه موسیقی آنهیدیما (Anhidema)

آنهیدیما (Anhidema) پروژه موسیقی از مایکل ابراهیم ورمی (Michael Abraham Vermey) از کشور ارمنستان است که در سبک موسیقی Gnostic ، انیگماتیک، امبینت، الکترونیک، چیل اوت و نیو ایج فعالیت میکند.

Dharma
Anhidema, Amiya Inspiration Mother
Anhidema Le retour du anunnaki