الکساندرو کروالو

الکساندرو کروالو (Alexandro Querevalú)

الکساندرو کروالو نواختن سازهای سرخپوستی را از خانواده فرا گرفت و سپس در سن هجده سالگی به لهستان مهاجرت کرده و سپس وارد گروه های موسیقی فولکلور شد.او در زمینه ی موسیقی سرخپوستی فعالیت خود را به صورت حرفه ای دنبال کرد و آلبوم های مختلفی را منتشر کرد که موسیقی های ناب و روح نواز سرخپوستی از دل طبیعت بکر سرزمینش، پرو است که به دنیا معرفی کرد.

Alexandro Querevalú Indian Age
The Best of Alexandro I
Alexandro Querevalú - Colors of the Rainbow