Aine Minogue

این مینوگ (Aine Minogue)

این مینوگ (Aine Minogue) نوازنده ی ساز چنگ (هارپ) از کشور ایرلند است.مجموعه آلبوم و آهنگ های او در سبک های محلی، سنتی، نیو ایج و سلتیک منتشر میشود.خانم این مینوگ از سن 12 سالگی به ساز چنگ علاقمند شد و پس از انتشار آلبوم های مختلف به شهرت بسیار رسید و آثار او در لیست بهترین ها در بیلبورد ها در شهر نیویورک قرار گرفت و نامزد چند جایزه نیز شد.او دارای مدرک کارشناسی ارشد در هارپ سنتی ایرلندی از دانشگاه لیمریک ایرلند نیز است.

Aine Minogue Planxty Morgan
Aine Minogue Planxty Power
Aine Minogue Carolans Dance
Áine Minogue