ریلکس آلفا ویو
گروه موسیقی

ریلکس آلفا ویو

(Relax α Wave)

گروه ریلکس آلفا ویو (Relax α Wave) متشکل از هنرمندانی از توکیو ژاپن هستند که با استفاده از ساز پیانو موسیقی های آرام و عمیق خلق می کنند.

2 دنبال کننده