Dos Brains
شرکت موسیقی

داس برینز

(Dos Brains)

شرکت داس برینز (Dos Brains) یکی از شرکت های بزرگ در زمینه ساخت موسیقی تریلر و تبلیغات در زمینه های مختلف و دارای زیر مجموعه های مختلف همچون Silver Screen از کشور امریکا و شهر لوس انجلس می باشد.

37 دنبال کننده