موسیقی متن بازی اساسینز کرید والهالا: محاصره پاریس از استفانی اکونومو (Stephanie Economou)

Assassin's Creed Valhalla: The Siege of Paris (Original Game Soundtrack)

By Stephanie Economou

Released 12-8-2021
Soundtrack
  • 14 tracks
  • 29m
Stephanie Economou Assassin's Creed Valhalla: The Siege of Paris
© Lakeshore Records
(0) نظرات

دیدگاهتان را بنویسید