موسیقی متن بازی اساسین کرید والهالا خشم دروید ها (Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids)

Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids (Original Game Soundtrack)

By Einar selvik

, Julie Fowlis

Released 13-5-2021
Soundtrack
  • 18 tracks
  • 50m
Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids
© Lakeshore Records
(0) نظرات

دیدگاهتان را بنویسید