آلبوم بی کلام عود ترکی (The Turkish Oud) از باها یتکین (Baha Yetkin)

The Turkish Oud

By Baha Yetkin

Released 23-4-2021
World
  • 14 tracks
  • 59m
Baha Yetkin The Turkish Oud
© Naxos World Music
(0) نظرات

دیدگاهتان را بنویسید