مینی آلبوم Osmose از جوردن تومارینسون (Jordane Tumarinson) و هوشیکو یامان (Hoshiko Yamane)

Osmose

By Jordane Tumarinson

, hoshiko yamane

Released 19-3-2021
Neoclassical
  • 5 tracks
  • 15m
Osmose
© 1631 Recordings
(1) نظرات

دیدگاهتان را بنویسید