موسیقی متن بازی اساسینز کرید والهالا:گرگ و میش خدایان از سارا شکنر (Sarah Schachner)

Assassin's Creed Valhalla: Twilight of the Gods (Original Soundtrack)

By Sarah Schachner

, Jesper Kyd

, Einar selvik

Released 5-2-2021
Soundtrack
  • 53 tracks
  • 2h 10m
Twilight of the Gods
© Lakeshore Records
(0) نظرات

دیدگاهتان را بنویسید